"Trenderwalls" trä - glasväggar

Trenderwalls - en ny och mångsidig träglasprodukt. Det är en ekologisk produkt med utmärkta estetiska och tekniska egenskaper, som bestäms av träets miljövänliga egenskaper. Detta system är vår nya produkt märkt med samma varumärke. Trenderwalls skiljeväggar har utmärkta - upp till 45 dB - akustiska egenskaper. Skiljeväggarna är fyllda med enkelt laminerat glas (ljudisoleringsfilm) eller dubbelt glas med luftspalt.

Tillsammans med skiljeväggarna producerar vi dörrarna perfekt anpassade till trenderwalls profilsystem. En av skiljeväggarnas viktigaste egenskaper är mångsidighet och hållbarhet. Trenderwalls skiljeväggar är enkla att redesigna och vid behov kan de demonteras och anpassas enkelt till en ny plats.

Kantfritt profilsystem vilket ger visuell lätthet för hela interiören.

www.trenderwalls.com